مقالات
1395/02/11 11:14

تشخیص پلاک و تشخیص چهره

دستگاه HVR- تشخیص پلاک و تشخیص چهره
از قابلیت های نرم افزار پلاک خوان عبارتند از :
آمارگیری و جستو جوی پلاک مورد نظر
آمارگیری و جستجوی خودرو با شماره مورد نظر
شمارش خودرو ها با ذکر رنگ
شمارش خودروها با ذکر پلاک
شمارش خودروها با ذکر تاریخ
شمارش خودروها با ذکر ساعت
شمارش خودروها با ذکر رنگ و پلاک و تاریخ و ساعت

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :

برچسب ها :