لطفا برای دیدن مشخصات کامل محصولات , روی جزییات آن کلیک نمایید.  


انتخاب محصول و سفارش كالا
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-DM-W
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-D1
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-BA
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-BA-N
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-DH
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-BN
 • 2.8": Image Sensor
  Resolution: 2.0MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-L2
 • 2/8":Image Sensor
  Resolution: 2.0MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-K4
 • 2.8" :Image Sensor
  Resolution: 2.0MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-E4
1