لطفا برای دیدن مشخصات کامل محصولات , روی جزییات آن کلیک نمایید.  


انتخاب محصول و سفارش كالا
دوربین های جدید
 • lens :2.8-12MM
  Resolution:2MG
  Power:12v-1A
  With UTC menu
    
  KG-R8-232FR
 • LENS:3.6MM-3MP
  RESOLUTION:2MG
  POWER:12V-1A
  WITH UTC AND OSD MENU
    
  KG-60FR
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-BA-N
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-DH
 • Image Sensor : 1/3" Aptina
  Resolution: 1.3MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-BN
 • 2.8": Image Sensor
  Resolution: 2.0MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-L2
 • 2/8":Image Sensor
  Resolution: 2.0MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-K4
 • 2.8" :Image Sensor
  Resolution: 2.0MP
  Lens:3.6MM fixed
    
  KG-E4
1