لطفا برای دیدن مشخصات کامل محصولات , روی جزییات آن کلیک نمایید.  


انتخاب محصول و سفارش كالا
 • مناسب برای سیستم 4کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 20 آمپر
    
  IPS6A
 • مناسب برای سیستم 4کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 40 آمپر
    
  IPS7A
 • مناسب برای سیستم 4یا8کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 20یا70 آمپر
    
  IPS8A
 • مناسب برای سیستم 4یا8کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 40یا100 آمپر
    
  IPS9A
 • مناسب برای سیستم 4یا8کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 70یا120 آمپر
    
  IPS10A
 • مناسب برای سیستم 8یا16کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 50یا100 آمپر
    
  IPS11A
 • مناسب برای سیستم 8یا16کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 80یا120 آمپر
    
  IPS12A
 • مناسب برای سیستم 8یا16کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 100یا140 آمپر
    
  IPS13A
 • مناسب برای سیستم 16یا32کاناله
  قابلیت پشتیبانی از باطری حداکثر 60یا120 آمپر
    
  IPS14A
1