نمونه تصاویر
 دوربین AHD -Horizon-دام-لنز ثابت-2.1مگاپیکسل  دانلود 
 دوربین AHD -Horizon-بالت-لنز ثابت-2.1مگاپیکسل
 دانلود 
 دوربین AHD -Horizon-بالت-لنز متغییر-2.1مگاپیکسل  
 دانلود 
 دوربین AHD -Horizon-بالت-2.4مگاپیکسل
 دانلود 
 دوربین IP -Horizon-3مگاپیکسل
 دانلود 
 نمونه تصویر دوربین IP-KING-تصویر در شب
دانلود
 ویدیو نحوه عملکرد نرم افزار پلاک خوان
 دانلود